top of page

Aikštės vystymo galimybių studija

Steigiamojo Seimo aikštės ir gretimų teritorijų urbanistinio vystymo galimybių studija

Prieš trisdešimt metų sustojęs Steigiamojo Seimo aikštės ir gretimų teritorijų vystymasis paskandino analizuojamą miesto dalį nežinioje. Pastarųjų metų Kauno miesto atgimimas ir spartus augimas gali būti išnaudotas ryžtingai sprendžiant įsisenėjusius teritorijos klausimus. 


Galimybių studijos teritorijos audinyje aiškiai matoma kolizija tarp žalingų praeities miesto planavimo tendencijų ir siekio sukurti tvarią miesto formą šiandienos ir ateities kartoms. 

Galimybių studija – vienas iš planavimo įrankių, leidžiantis kūrybiškai žvelgti į daugialypę miesto ateitį. Galimybių studijos ir bendros vizijos generavimo procesas yra ne mažiau svarbus nei galutinis rezultatas. Jei galimybių generavimo procesas yra atviras, įtraukiantis svarbias interesų grupes, kurios bendrai prisideda prie galutinių rezultatų, jis stiprina viešą interesą, pritraukia investuotojų žvilgsnius, kuria pozityvumo, artėjančio pokyčio įspūdį. Galimybių studijos rezultatai tampa kelrodžiu, kuris gali padėti priimti svarbius sprendimus skirtingiems miesto audiniams, vedančius prie bendro užsibrėžto tikslo.

Pasirinkta galimybių studijos metodologija vietos problemas ir galimus sprendinius skaido į keturias dalis: interesų derinimą, viešąją erdvę, susisiekimo sistemą ir erdvinį vystymą, o viešos diskusijos padeda priimti sprendimus skirtingiems studijos etapams. Galimybių studijos buklete pateikiamos analizuojamos teritorijos vystymo gairės, kurių sprendiniai apsvarstyti ekspertų ir vietos interesų grupių susitikimų metu. 

Galimybių studijos tikslas – pasiūlyti efektyvias ir racionalias gaires teritorijai vystyti, kurios galėtų tapti pagrindu organizuojant Steigiamojo Seimo aikštės regeneracijos architektūrinės idėjos konkursą.

Galimybių studijos uždaviniai:

Interesų  koordinavimas – Išsiaiškinti vietos bendruomenių poreikius, įtraukiant verslininkų asociacijas, gyventojų atstovus, miestokūros ekspertus, gretimų teritorijų suinteresuotąsias grupes.

Susisiekimo sistema – Vadovautis kitų Europos miestų patirtimi ir siūlyti galimas transporto sistemos ir mazgų pertvarkymo kryptis. Dėmesys turi būti skiriamas sprendiniams, gerinantiems pasiekiamumą įvairiomis judėjimo priemonėmis ir kuriantiems žmogaus mastelio gatvių profilius. Papildomai pateikti pasiūlymus dviračių ir automobilių statymui planuojamoje teritorijoje ar jos prieigose.


Viešoji erdvė – Išanalizuoti ir pasiūlyti analizuojamos teritorijos viešųjų erdvių (aikščių, skverų, gatvių, pėsčiųjų takų ir pan.) vystymo gaires.

Teritorijos vystymas – Siekiant užtikrinti gyvybingą teritorijos regeneraciją – išanalizuoti galimas Steigiamojo Seimo aikštės ir gretimų teritorijų vystymo galimybes, identifikuoti egzistuojančias problemas ir grėsmes, siūlyti įvairius vietos programos turtinimo scenarijus.

Pavadinimas - Viešos aikštės galimybių studija

Type -  Urbanistinio vystymo galimybių studija

Klientas - KAUET (Kauno architektūros ir urbanistikos ekspertų taryba)

Vieta - Kaunas, Lithuania

Data - 2017 01 - 06

Dydis - 3.4ha

Autoriai - Živilė Šimkutė, Egidijus Kasakaitis, Martynas Marozas (MB "MMAP")

Raktažodžiai: Urbanistinė galimybių studija, urbanistika, architektūra, interesų derinimas, darbas su visuomene, urbanistinė analizė, miestų vystymasis

Projekto ribos

1847 - Kaunas - Istorinis vystymasis

Turgaus pastatų planas - 1924

Viešųjų erdvių analizė Kauno centre

Mastelio palyginimas

Koliažas: Dinamiška, žmogiško mastelio viešoji erdvė

Bendrojo plano projektinių srautų intensyvumo palyginimas su matavimais Vasario mėnesį 2017.

Koliažas: Šv. Gertrūdos gatvė

Siūlomas gretimybių vystymas

Skirtingos vystymo scenarijų programos

Koliažas: J. Jablonskio gatvė

Koliažas: Aktyvus pirmasis aukštas

bottom of page