top of page

Nacionalinės koncertų salės Rygoje vietos parinkimo urbanistinė studija

RCH cover.jpg

Tipas: galimybių studija

Vieta: Ryga, Latvija

Data: 2021

Komanda: MASH Studio: Živile Šimkutė, Egidijus Kasakaitis;

Partneriai: Latvijos architektų sąjunga, Grupa 93

Užsakovas: Latvijos kultūros ministerija

Tyrimo tikslas - įvertinti galimas vietas Nacionalinei akustinei koncertų salei Rygoje (toliau - RCH) ir rekomenduoti 1-3 vietas, kuriose būtų galima pastatyti šį pastatą. Studija buvo parengta dviem etapais: vertinimas pagal kriterijus, suformuluotus remiantis sėkmingų koncertų salių analize ir darnaus vystymosi vertybėmis, ir antrasis atrinktų vietų vertinimas pagal vertybinius kriterijus, kurie buvo suformuluoti tikslinių grupių diskusijų metu. 

 

Vertinimo kriterijai:

1. Vietos strateginis potencialas
2. Socialinis ir ekonominis poveikis vietai

3. Prieinamumas

4. Transporto tinklo pajėgumas

5. Pasirengimas vystymuisi

6. Atitiktis teritorijų planavimo dokumentams ir kitiems teisės aktams

7. Vietos galimybės

8. Vietos aplinkos kokybė

9. Reprezentatyvumas

10. Visuomenės atmetimo rizika

 

Vertinimus papildė urbanistinė analizė, teritorijų ir strateginio planavimo dokumentų, tyrimų ir ataskaitų apie įvairias vietas apžvalga, susijusi su įvairiais aspektais, galinčiais turėti įtakos vietos tinkamumui. Be to, buvo atsižvelgta į Kultūros ministerijos, iš įvairių suinteresuotųjų šalių ir pilietinės visuomenės atstovų sudarytos Fokus grupės, Latvijos architektų asociacijos, Latvijos kraštovaizdžio architektų asociacijos nuomones ir rekomendacijas.

 

Baigus pirminį vertinimą, buvo atliktas papildomas vertinimas, paremtas Fokus grupės kriterijais. Nustatytos su kiekviena į trumpąjį sąrašą įtraukta teritorija susijusios raudonos vėliavėlės. Buvo atsižvelgta į vykstančius ir planuojamus pokyčius Rygoje, projektų vystymo istoriją, politinį klimatą ir visuomenės nuomonės kontekstą. Atsižvelgiant į visa tai, buvo rekomenduotos trys vietovės (be konkrečios eilės), kuriose būtų galima vystyti Nacionalinę akustinę koncertų salę Rygoje:


A. Kongresų rūmai, Krišjāņa Valdemāra g. 5

B. Andrejsala, Andrejostas g. 17

C. Pramoninių prekių turgaus zona tarp Gaiziņa, Prāgas ir Turgeņeva gatvių

 

Latvijos Respublikos Kultūros ministerijai ir Rygos miesto savivaldybės administracijai sutarus paskelbtas tarptautinis architektūrinis konkursas Rygos Kongresų salės rekonstrukcijai į Nacionalinę koncertų salę. 2023 metais išrinktas nugalėtojas.

Shortlisted sites.jpg

Shortlisted sites

Shortlist collage.jpg

Shortlisted sites

ASSESMENT REPORT

bottom of page