top of page
Baneris_Koncepciju pristatymas.jpg

Keturios tarpdisciplininės komandos vedamos architektų pradėjo architektūrinę diskusiją apie Augustinų vienuolyno komplekso teritorijos vieningą įveiklinimą ir Šv. Mergelės Marijos Ramintojos bažnyčios pastato netradicinį pritaikymą, bendrystės ir socialinių inovacijų centro veikloms.

​Du mėnesius keturios komandos diskutuodamos su pastato ir komplekso naudotojų bendruomenėmis ir architektūros, paveldosaugose ir technologinių inovacijų ekspertais kūrė koncepcinius sprendimus pastato pritaikymui bendruomenės reikmėms ir Augustinų komplekso vystymui.

​Dirbtuvių metu buvo organizuoti trys susitikimai ir viena virtuali konferencija su Florencijos universiteto mokslininkais.

Rugsėjo 10d. (ketvirtadienį) 13:30 - 16:30 įvyks dirbtuvių rezultatų viešas pristatymas. 

Projektą vykdo:

BISIC.png

Partneriai:

AVI.png
MASH logo.png

Projektą finansuoja:

KT.png
pristatymas-01.jpg
Augustinų vienuolyno komplekso ir Ramintojos bažnyčios pastato vieta

Apie Ramintojos bažnyčią

 

Vilniaus centre Savičiaus gatvėje stovinti, kultūros paveldo paminklo statusą turinti Vilniaus Švč. Mergelės Marijos Ramintojos bažnyčia – vienintelė Vilniuje vėlyvojo baroko stiliaus bažnyčia, turinti tik vieną bokštą – labai retas reiškinys velyvajam barokui. Išgyvenusi įvairių religinių konfesijų pasikeitimus, istorines negandas 1962 m. bažnyčia paverčiama 3-jų aukštų “Glavkoopchoztorg” maisto sandėliu, kuriame įrengtos dvi gelžbetoninės perdangos, krovininis liftas bei kitos pagalbinės patalpos. Nepriklausomybės periodu ėjęs per įvairių institucijų rankas ir daugiau nei 20 metų buvęs uždarytas bažnyčios pastatas 2017 m. buvo perduotas Vidaus reikalų ministerijai (toliau VRM). Bažnyčios erdvė po perdavimo atvėrė duris ir šiuo metu yra ruošiama koncepcija, siekiant įveiklinti kaip bendrystės ir socialinių inovacijų centrą (angl. hub) apimantį Šv. Mergelės Marijos Ramintojos bažnyčią bei galintį įtakoti buvusio augustinų vienuolyno komplekso pastatų ateities vystymo koncepciją. Likusiuose komplekso pastatuose šiuo metu veikia Europos humanitarinis universitetas (EHU) kita dalis pastatų yra apleisti arba priklauso privatiems savininkams.

Per laikotarpį nuo 2017 m. bažnyčios pastate vyksta ne tik kultūriniai, meniniai, socialiniai renginiai. VRM  su didele Ramintojos bažnyčios tikinčiųjų bendruomenės savanorių, organizacijos "Heritas" ir profesionalų pagalba buvo atliekami pastato avarinės būklės šalinimo darbai.  Florencijos universiteto mokslininkai bendradarbiaudami su VGTU  2019 atlikto bažnyčios pastato vidaus ir išorės skenavimą ir  architektūrinę analizę.

Nors pastate vykdomos įvairios veiklos yra sėkmingos, prie pastato tvarkymo prisideda bendruomenė, bendra statinio būklė yra labai prasta. Pastatas yra nepatogus, šaltas, drėgnas, nepritaikytas žmonėms su negalia, dėl to dalis tikinčiųjų fiziškai negali patekti į koplyčios erdvę. 

Siekiant pastatą prikelti naujam gyvenimui organizuojamos architektūrinės kūrybinės dirbtuvės, kuriose kviečiamos dalyvauti tarpdisciplininės komandos, kurios kurs skirtingas pastato pritaikymo koncepcijas tiek bažnyčios pastatui, tiek augustinų kompleksui. Dirbtuvių metu numatomas analizuoti objektas yra sudėtingas dėl daugelio svarbių dedamųjų: paveldosauginių reikalavimų, architektūrinių, urbanistinių, esamos situacijos ir skirtingų interesų. Bažnyčios pastato pritaikymo bendruomenių reikmėms klausimas yra labai jautrus, nes nauja objekto perspektyva laužomi architektūriniai barjerai, kviečiantys labai kūrybiškai pažiūrėti į tarybiniais laikais brutaliai suniokoto sakralinio objekto galimą transformaciją.

Dirbtuvių metu komandos bus kviečiamos spręsti ir galvoti ne tik apie fizinius statinio pritaikymo iššūkius bet ir konceptualiai permąstyti pačios augustinų bažnyčios reikšmę kaip tokios, kuri neapsiriboja vien istorine paradigma, bet turi savo metafiziką, tęstinumą į šį laikmetį ir į ateitį (augustiniška laiko samprata, mariologija ir t.t.). Komandos kviečiamos ieškoti būdų, ne kaip nesakralinei erdvei grąžinti jos sakralumą ar perdaryti ją į daugiafunkcinę, bet kaip a priori sakralią erdvę perdaryti taip, kad ji jos nestokotų visose kertelėse, t. y. išlaikytų prideramą sakralinį vientisumą.

Pastato interjeras.jpg
Atsiveriančios freskos.jpg
Koplycia.jpg
Pastato interjeras-2.jpg
Ramintojos bažnyčios pastato interjeras

Dirbtuvių dalyviai

Urbanistikos grupė: Donatas Baltrušaitis, Agnė Dailidaitė, Justina Šerpetauskytė, Paulius Kliučininkas, Matas Olendra

Tema: Augustinų vienuolyno komplekso įveiklinimas ir Bendruomenės įgalinimas

Koncepcija: atsisiųsti

 

Pirmoji architektų grupė: dr. Viltė Janušauskaitė, dr. Erika Kielė, dr. Mindaugas Staniūnas

Tema: Esamos Ramintojos bažnyčios pastato struktūros pritaikymas naujai funkcijai

Koncepcija: atsisiųsti

 

Antroji architektų grupė: Jautra Bernotaitė, Andrius Ropolas, Paulius Tautvydas Laurinaitis

Tema: Ramintojos bažnyčios pastato rekonstrukcija atkuriant autentiškus tūrius, nuosaikiai transformuojant ir kuriant naujas erdves

Koncepcija: atsisiųsti

 

Trečioji architektų grupė: Mindaugas Glodenis, Ignas Račkauskas, Mikas Kauzonas

Tema: Rekonstrukcija drąsiai transformuojant Ramintojos bažnyčios pastato erdves

Koncepcija: atsisiųsti

Ekspertų komanda

Sigita Bugenienė - Urbanistė ir paveldo ekspertė

Marija Nemunienė - Architektė, paveldosaugos ekspertė

Vytautas Biekša - Architektas

Laura Kairienė - Architektė

Ervinas Koršunovas - Filosofas - teologas

Simonas Žičkus, Mantas Remeika, Gediminas Aliukonis  - UAB Ignitis atsinaujinančios energetikos panaudojimo ekspertai

Kontaktai


Dirbtuvių koordinatorė Živilė Šimkutė: info@mashstudio.eu (+370 678 13132)

VŠĮ Bendrystės ir socialinių inovacijų centro direktorė Lina Blažytė: lina.blazyte@vrm.lt (+370 618 45022)

Dirbtuvių koncepcijos aptarimas su bendruomene

Birželio 18 d. vyko dirbtuvių koncepcijos aptarimas su bendruomenėmis. Renginio įrašą rasite VšĮ Bendrystės ir socialinių inovacijų centro Facebook paskyroje

bottom of page