top of page

KKC galimybių studija

Kauno koncertų centro galimybių studija

Kongresų, konferencijų ir koncertų rūmų (toliau – KKK rūmai) atsiradimas Kauno mieste – svarbus žingsnis puoselėjant bendrą Kauno miesto kultūros bei verslo erdvių tinklą. Tai galimybė miestui rengti aukščiausio lygio muzikos koncertus bei tarptautinius ar nacionalinius simpoziumus, kongresus ir konferencijas. Didelio masto renginiai Kauno KKK rūmuose pritrauks daugiau miesto lankytojų, skatins turizmo augumą, didins viešbučių, maitinimo įstaigų paklausą mieste. Konkurso metu parinkta centrinė KKK rūmų sklypo vieta yra svarbi puoselėjant miesto kultūros infrastruktūrą istorinėje miesto dalyje, vystant viešųjų erdvių tinklą ir duos impulsą pietinio Nemuno kranto regeneracijai.

Centrinės miesto dalies krašto pozicija, parinkta 2012 metais vykusio konkurso metu, KKK rūmams yra unikali. Ši vieta yra žemutinės Nemuno slėnio terasos dalis – industrinės uostamiesčio istorijos likutis. Kauno miesto vystymasis šiai vietai nepadarė didelės įtakos, matomas aiškus kontrastas tarp Senamiesčio su Naujamiesčiu ir pietinio Nemuno kranto urbanistinių struktūrų. Vakarų Europoje įsibėgėjusi buvusių industrinių teritorijų regeneracija vis dar nepasiekė Kauno. KKK rūmų statyba bus pirmasis impulsas teritorijai atgaivinti. Svarbu užtikrinti, kad šiuo pirmuoju žingsniu būtų įgyvendinta optimali Kongresų, konferencijų ir koncertų rūmų projekto programos bei funkcijų konfigūracija. Kartu, prioritetas turi būti teikiamas pastangoms skatinti gyvybingą viešąjį miestiečių gyvenimą tenkinant aktualius miesto bei vietos bendruomenės poreikius, o teritorijoje kuriama viešoji erdvė būtų kokybiška ir pasiekiama visoms skirtingų poreikių turinčioms miestiečių grupėms. 

Tikslai ir uždaviniai

Architektūrinės Kauno kongresų konferencijų ir koncertų rūmų galimybių studijos tikslas: išanalizavus 2012 metais vykusio Kongresų, konferencijų ir koncertų rūmų vietos parinkimo konkurso rezultatus ir kitų Europoje esančių panašios paskirties centrų patirtį, įvertinti šio projekto keliamus urbanistinius iššūkius, pagrįsti šių rūmų poreikį Kauno miestui, aprašyti galimas rūmų funkcijas ir veiklos apimtį bei poveikį miesto vystymuisi.

Tikslui pasiekti keliami uždaviniai:

Suprasti galimą būsimo pastato funkciją bei apimtis analizuojant Europoje įgyvendintus sėkmingus panašaus tipo projektus ir nustatyti, kokios sąlygos daro įtaką šių projektų sėkmei, atsižvelgiant į miestų, kuriuose egzistuoja analizuojami pastatai, urbanistines savybes, pasiekiamumą, artimojoje aplinkoje egzistuojančias papildančiąsias funkcijas.


Suprasti vietos parinkimo konkurso metu išrinkto KKK rūmų sklypo urbanistinius iššūkius, sklypo santykį su miesto urbanistiniu kontekstu bei sklypo stipriąsias savybes ir potencialą.


Suprasti sklypo apribojimus teritorijų planavimo dokumentuose ir pasiūlyti optimalius sklypo naudojimo scenarijus, atitinkančius miesto ambicijas ir vystymo kryptis.


Identifikuoti miesto bei artimosios vietos poreikius ir atsižvelgiant į juos pasiūlyti papildomą sklypo programą. Papildoma programa siekiama užtikrinti sklypo programos aktualumą ir efektyviausią išnaudojimą erdvės ir laiko atžvilgiu (siekiant, kad pastatas būtų pilnas gyvybės ne tik renginių metu).


Remiantis analogiškų projektų ir miesto urbanistinio konteksto analize nustatyti, kokių kongresų, konferencijų ir koncertų rūmų Kaunui reikia: koks galėtų būti projekto dydis, projektavimo kryptys ir pastato programa.


Nustatyti urbanistinio teritorijos vystymo gaires, užtikrinančias tvarią pietinio Nemuno kranto regeneracijos pradžią.

Leidžiamas maksimalus sklypo užstatymas

Mastelio palyginimas

Analogų koncertų centrų programos palyginimas

Sklypo pasiekiamumas lyginant su analogais

Pavadinimas - KKC galimybių studija

Tipas - Architektūrinė galimybių studija

Vieta - Kaunas, Lithuania

Data - 2016 08

Dydis - 3.9ha

Autoriai - Živile Šimkutė, Egidijus Kasakaitis, Andrius Kalinauskas

Sklypo pasiekiamumas viešuoju transportu

Viešųjų erdvių tinklas Kauno centre

Siūlomi KKC programos scenarijai

Urbanistinio vystymo gairės

Galimi sklypo užstatymo scenarijai

bottom of page