top of page

Kauno centrinio pašto įveiklinimo galimybių studija

Architektūrinė įveiklinimo galimybių studija

Tipas: galimybių studija

Vieta: Kaunas, Lietuva

Data: 2021

Dydis: 4 705,28 kv.m.

Komanda:

Galimybių studijos rengimo kuravimas: VšĮ Idėjos miestui, galimybių studijos vadovė dr. Inga Urbonaitė-Vadoklienė

Ekspertai: Vytautas Buinevičius, architektas, Laimis Valančiūnas, architektas, Jokūbas Jurgelis, architektas, Andrius Ropolas, architektas, Mindaugas Kulbokas, analitikas, NT ekspertas, Gintaras Lubauskas, analitikas, ekonomistas, Deivis Valiulis, teisininkas, Indrė Ambrazienė, paveldosaugos specialistė, MASH Studio: Živile Šimkutė, Egidijus Kasakaitis; 

Užsakovas: Lietuvos Respublikos Kultūros ministerija

Kauno centrinio pašto galimybių studijos rengėjai, diskutuodami su valstybinėmis institucijomis, nevyriausybinėmis organizacijomis bei suinteresuota visuomene, ieškojo optimalių sprendimų, kaip išsaugoti pastatą ir pritaikyti visuomenės poreikiams. Studijos rengėjai įvertino ir integravo ankstesnį iniciatyvinių grupių įdirbį. 

 

Studiją sudaro analitinė dalis, vizijos formavimas ir alternatyvų detalizavimas. Išsamiai,

skirtingais pjūviais analizuotas pastatas ir vieta mieste, miesto ir vietos bendruomenių poreikiai bei lūkesčiai, vykdytos diskusijos. Analizės rezultatai pristatyti viešai, įgyvendintos kūrybinės dirbtuvės, padėjusios išgryninti / papildyti pirminę architektūros centro / muziejaus koncepciją, kuri dar prieš studijos rengimo pradžią inicijuota visuomenėje ir apie kurią diskutuota su profesionalų ir miesto bendruomene. Suformuluota koncepcinė idėjinė pastato įveiklinimo ašis (vizija) toliau testuojama architektūriškai, urbanistiškai, finansiškai, socioekonomiškai, tęsiamos diskusijos su institucijomis. Vizijai įgyvendinti pasirinktos trys skirtingos alternatyvos, kuriose dominuoja viena koncepcinė ašis, nevienodai intensyviai integruojama kartu su papildomomis funkcijomis. Detalizavus kiekvieną alternatyvą galima geriau suprasti skirtingas pastato architektūrines, urbanistines, ekonomines, kultūrines ir socioekonomines implikacijas. 

 

Studijos išvadose pateikiamos pagrindinės rengėjų įžvalgos ir rekomendacijos dėl įgyvendinimo alternatyvų, vystymo modelių, galimų finansavimo šaltinių ir įgyvendinimo grafiko. Prieduose pateikiama studiją papildanti informacija.

 

Įveiklinimo galimybių studijos išvadose teigiama jog pastato būklė prasta ir reikalauja skubaus remonto. Šiuo metu pastatas mažai patrauklus privatiems investuotojams, veiklos, tikėtina, neatsiperka. Visuomenės lūkestis yra turėti visuomeninės (kultūrinės) paskirties pastatą. Gausi architektų, visuomenininkų ir akademikų bendruomenė ne kartą išreiškė poreikį Kauno centrinio pašto rūmuose įkurti su architektūra, Kauno modernizmu, dizainu susijusias veiklas, formuoti tokio pobūdži kūrybinį klasterį. Negana to ypatingas  yra ir pastato kultūros paminklo statusas, pastato istorinė reikšmė, o visuomenės lūkesčiai įpareigoja Kauno centrinio pašto rūmuose vykdyti nacionalinės reikšmės veiklą.

Kauno pasto GS_1.png

Koncepcija

Kauno pasto GS_2.png

Centrinio pašto rūmai

bottom of page