top of page

Kauno aukštųjų mokyklų tinklo urbanistinio vystymosi galimybių studija

Urbanistinė galimybių studija, bendruomenės įtraukimas, veiksmų planas, analizė.

Kauno mieste ir rajone apie 667 tūkst. kvadratinių metrų ploto priklauso aukštosioms mokykloms (toliau - AM).  Šioje teritorijoje veikia aštuoni universitetai ar jų padaliniai (Aleksandro Stulginskio universitetas (ASU), Kauno technologijos universitetas (KTU), Vytauto Didžiojo universitetas (VDU), Vilniaus dailės akademijos Kauno fakultetas (VDA KF), Lietuvos sveikatos mokslų universitetas (LSMU), Lietuvos sporto universitetas (LSU), Mykolo Romerio universiteto Viešojo saugumo fakultetas (MRU VSF), Vilniaus Universiteto Kauno fakultetas (VU KF) ir septynios kolegijos, iš jų - trys valstybinės: Kauno kolegija (KK), Kauno technikos kolegija (KTK), Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija (KMAIK) ir keturios privačios: Kolpingo kolegija ir Šv. Ignaco Lojolos kolegija, V. A. Graičiūno aukštoji vadybos mokykla ir Vilniaus kooperacijos kolegija. Šių mokyklų personalas ir studentai sudaro ženklią Kaune besimokančių, gyvenančių, kultūros ar sporto renginius lankančių, viešosiomis erdvėmis ir miesto susisiekimo infrastruktūra besinaudojančių gyventojų dalį. Norint geriau suprasti įtaką, kurią tiek miestas daro AM tinklui, tiek AM tinklas miestui, būtina kalbėti apie šių struktūrų sąveiką. Aukštosios mokyklos turi savitus veikimo principus, infrastruktūros poreikius, vystymosi ambicijas ir vizijas. Nepaisant skirtumų ir autonomiškumo, svarbu į jas žvelgti kaip į vieningą aukštojo mokslo tinklą, turintį bendrą specifiką, bendrus poreikius ir poveikį miesto struktūrai. 


Galimybių studijos tikslas - parengti bendrą Kauno aukštųjų mokyklų tinklo erdvinio vystymo kryptį, kuri teiktų naudos visoms suinteresuotoms šalims. Galimybių studijos rengime kviesti dalyvauti - Kaune veikiančių universitetų ir valstybinių kolegijų deleguoti atstovai, Kauno miesto savivaldybės administracijos atstovai, Lietuvos studentų sąjungos atstovai.


Siekiama, jog identifikuotos miesto ir aukštųjų mokyklų bendros temos taps pagrindu tolimesniam miesto ir jo akademinės bendruomenės bendradarbiavimui bei vientiso aukštųjų mokyklų tinklo formavimui miesto erdvinėje struktūroje.


Apribojimai ir galimybės: ši studija apima tik valstybinius universitetus ir kolegijas, siekiant išbandyti bendradarbiavimo ir bendrų tikslų generavimo procesą. Ateityje, esant poreikiui ir finansavimui, analizė bus tęsiama įtraukiant privačias kolegijas ir apimant visą profesinio mokymo tinklą. 

Pavadinimas - Kauno aukštųjų mokyklų tinklo urbanistinio vystymo galimybių studija

Tipas -  Urbanistinio vystymo galimybiu studija

Klientas - VšĮ Kaunas IN

Vieta - Kaunas, Lietuva

Data - 2017 09-12

Autoriai - Živilė Šimkutė, Egidijus Kasakaitis bendradarbiaujant su: Viktorija Marozienė, Martynas Marozas (MB "MMAP")

Raktažodžiai: strateginis planavimas, urbanistika, visuomenės įtraukimas, interesų derinimas, urbanistinė analizė, urbanistinis tinklas, miesto vizija

Kauno aukštųjų mokyklų tinklo vystymosi potencialo diagrama

Dirbtuvės (2017 Spalio 18 d.)

Potencialas: Kauno aukštųjų mokyklų tinklo polių vystymosi diagrama

Dirbtuvės: Darbo grupė - sportas ir laisvalaikis

Dirbtuvės: Darbo grupė - būstas ir judumas mieste

Dirbtuvės: Darbo grupė - darbas ir mokslas

bottom of page