top of page

ISOCARP Gdynia

ISOCARP dirbtuvės - Gdynia miesto uosto regenracija

2016 m. liepos mėn. MASH Studio direktorė Živilė Šimkutė buvo pakviesta dalyvauti ISOCARP Jaunųjų planuotojų dirbtuvėse Gdynės mieste, Lenkijoje. Dirbtuvių tema: Naujas požiūris į būstą mieste. Dirbtuvėmis siekiama Lenkijos ir tarptautiniams jauniems planuotojams suteikti įgūdžių gerinant būsto pasiekiamumą mieste per planavimą, sužinoti daugiau apie šiuolaikinės miestokūros metodologijas, jas praktiškai išbandyti bendradarbiaujant su kolegomis iš viso pasaulio.

 

Komandoje su šešiais planavimo specialistais iš Lenkijos, Olandijos ir Prancūzijos, siūlyti sprendiniai Gdynės uosto regeneracijai. Siūloma diversifikuoti vystomos teritorijos užstatymo programą, kurti naujas būsto tipologijas ir finansavimo schemas. Dirbtuvių rezultatai vėliau pristatyti konferencijoje: Gyvenimas mieste – būsto politikos problemos ir iššūkiai, Lenkijoje ir ISOCAP kongrese Durbane, Pietų Afrikoje.

Pavadinimas - ISOCARP Jaunųjų planuotojų dirbtuvės Gdynės mieste, Lenkijoje

Tipas - Dirbtuvės

Vieta - Gdynė, Lenkija

Data - 2016 07

Raktažodžiai: urbanistika, miestų planavimas, miesto vizija, uosto regeneracija, konversija, vystymo modeliai

bottom of page