top of page

H. ir O. Minkovskių gatvės rekonstravimas

Techninis projektas ir Techninis darbo projektas [2022]

Projekto trumpas pavadinimas: H. ir O. Minkovskių gatvės rekonstravimo projektinių pasiūlymų architektūriniai sprendiniai

Tipas - Techninis projektas ir Techninis darbo projektas

Vieta - Kaunas, Lietuva

Data - 2022

Dydis - 2.7 km.

Komanda - Projektą veda: UAB Kauno tiltai, architektūrinė dalis: MASH Studio: Egidijus Kasakaitis, Živile Šimkutė;

Užsakovas - Kauno miesto savivaldybės administracija

Rekonstruojama H. ir O. Minkovskių gatvė yra Kauno miesto Aleksoto senūnijoje, Žemojoje Fredoje. Teritorija yra šiaurinėje Nemuno slėnio šlaito pusėje. H. ir O. Minkovskių gatvė - buvęs Kauno tvirtovės kelias. Tai pagrindinė Žemosios Fredos susisiekimo ašis, šiuo metu aptarnaujanti gamyklas. Dėl gamybinės veiklos teritorijoje pravažiuoja daug sunkiasvorių transporto priemonių, greta gamyklų įkurtos dažnai negrįstos sunkvežimių ar darbuotojų automobilių stovėjimo aikštelės. Rekostruojama gatvės dalis - 2 eismo juostų, asfalto danga nusidėvėjusi, ruožo pradžioje ir pabaigoje - 4 eismo juostų. Didžiojoje gatvės dalyje nėra šaligatvių arba jie labai prastos būklės, gatvės profilis atsitiktinis,nėra nuoseklios struktūros. 

 

Gatvės trasa pagal sprendinius skirstoma į charakteringas zonas:

 

A. M. K. Čiurlionio koncertų centro zona. 

Ši zona apima abi rekonstruojamos gatvės puses nuo koncertų centro sklypo pradžios iki pėsčiųjų tilto iš Nemuno salos į Žemąją Fredą, prietilčio zonos. Šioje atkarpoje, gatvės zonoje, daugiau dėmesio skiriama didelių srautų pėsčiųjų judėjimui nuo viešojo transporto stotelių bei turtistinių autobusų sustojimo vietų link būsimosios koncertų salės pagrindinio įėjimo. Zonoje neplanuojami dviračių stovai, suoliukai ar papildomi želdynai. Šie elementai bus M. K. Čiurlionio koncertų centro prieigose.

 

B. Daugiafunkcių perspektyvinių kvartalų zonos. 

Ši zona apima tipines, perimetrinio užstatymo (vadovaujantis galimybių studija) teritorijas. Šioje zonoje tipinis gatvės pjūvis papildomas dviračių stovais, parkomatais, poilsio stotelėmis. Zonoje maksimaliai saugomi esami medžiai, papildomi medžiai planuojami palei važiuojamąją dalį, tarp automobilių stovėjimo vietų bei kitose laisvose žaliose erdvėse.

 

C. Saugomų kultūros paveldo objektų gretimybių zona su viešomis erdvėmis. 

Ši zona prasideda ties Aleksoto malūno administraciniu pastatu (H. ir O. Minkovskių g. 53) bei ribojasi su Aleksoto malūno komplekso sandėliais. Šioje zonoje rekonstruojamos gatvės detaliojo plano ribos išplatėjime, galimybių studijoje numatyta kurti viešąsias erdves. Ši prasideda ties saugomu Aleksoto malūno administraciniu pastatu, kur planuojama poilsio zona, tęsiasi greta perspektyvinio užstatymo, kur planuojama viešoji erdvė-aikštė . Zonoje maksimaliai saugomi esami medžiai, papildomi medžiai planuojami palei važiuojamąją dalį, tarp automobilių stovėjimo vietų, aikštėse bei kitose laisvose žaliose erdvėse. Gatvės zonoje esantis saugomas Aleksoto malūno administracinis pastatas apjuosiamas dviračių ir pėsčiųjų takais, užtikrinamas maksimalus pastato prieinamumas, greta jo planuojamas platus apėjimas, sukuriama galimybė esant poreikiui greta pastato įrengti terasą, dviračių stovus. Aplink pastatą planuojami žemo ir vidutinio aukščio želdiniai/medžiai, siekiant užtikrinti saugomo pastato matomumą.

gatves vizuolizacija.jpg

Vizualizacija nuo sklypo H. ir O. Minkovskių g. 98

pjūvis.jpg

Saugomų kultūros paveldo objektų gretimybių zonos su viešomis erdvėmis iliustracija

bottom of page