top of page

Aleksoto inovacijų pramonės parkas (AIPP)

Urbanistinio vystymo galimybių studija

Pavadinimas - Aleksoto inovacijų pramonės parko urbanistinio vystymo galimybių studija

Tipas: Galimybių studija, urbanistika, vystymo scenarijai

Vieta: Kaunas, Lietuva

Data - 2020

Komanda - Živile Šimkutė, Egidijus Kasakaitis

Užsakovas: Kaunas IN

Buvusios Kauno aviacijos gamyklos teritorijoje planuojama įkurti Aleksoto inovacijų pramonės parką (AIPP). Buvusi karinė teritorija pertvarkoma į pramonės inovacijų zoną. Šiuo metu suprojektuota ir įrengta teritorijai naudoti reikalinga antžeminė ir požeminė infrastruktūra. Siekiama sukurti inovacijų pramonės parką, tapsiančiu integralia miesto dalimi, centru, kuriame inovacijas kuriančios įmonės galėtų įsikurti ir bendradarbiauti. Parkas turėtų tapti teritorijos regeneracijos katalistu, skatinančiu aplinkinių sandėliavimo ir pramonės zonų konversiją, skatintų atsinaujinti gyvenamųjų zonų aplinkas. 

Kauno miesto savivaldybės administracija yra inovacijų pramonės parko vystytoja. Valdymo operatoriaus funkcijoms atlikti planuojama skelbti konkursą. Operatorius bus atsakingas už investuotojų pritraukimą ir teritorijos vystymą pagal savivaldybės administracijosparengtą teritorijos plėtros planą.

Kuriamas AIPP vystymo scenarijus paiso jau įrengtos infrastruktūros bei rekonstruojamam objektui parinktos paskirties ir funkcinės programos. Likusioje parko dalyje kuriama nuosekliai išvystyta teritorija, kur ieškomas būsimų investuotojų poreikių ir kokybiškų, ekologiškų bendro naudojimo erdvių balansas, charakteringas šiuolaikiniams inovacijų parkams. Gretimybėse esantis kultūros paveldas integruojamas į bendrą teritorijos želdinių sistemą, kuriamas kultūrinis maršrutas.

Inovacijų parko atsiradimas buvusioje aviacijos gamyklos teritorijoje simboliškai įprasmina Kauno tvirtovės artilerijos dirbtuvių komplekso vietą, kurioje buvo įkurti artilerijos sandėliai, dirbtuvės, kareivių ir maisto sandėlių kompleksas, bandymų laukas. Pratęsiamas tvirtovės laikotarpiu sukurtas gamybinis teritorijos charakteris. Į teritoriją grįžta kūrybinė įtampa.

AIPP koncepcija.jpg

AIPP Vystymo koncepcija

210426_PRESS-1.jpg

AIPP teritorijos vystymo planas

AIPP_Daugiafunkce aikste.jpg

AIPP daugiafukncė aikštė

AIPP_Žaliasis korodorius-2.jpg

AIPP aktyvus žaliasis koridorius

AIPP_Rekreacinė zona.jpg

AIPP pasyvaus žaliojo koridoriaus jungtis su tvirtovės parko rekreacine zona

bottom of page